• office@geamuriutilaje.ro
  • +4 0761 781 890
  • Drumul Binelui nr. 1A, Complex Horting, Bucuresti, Sector 4

Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate
Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului persoanei vizate de
respectivele date în scopul trimiterii mesajelor comerciale și în scopul altor activități de
marketing direct ale comercianților de pe internet.
Protecția datelor
1. IDENTIFICAREA CONTROLORULUI DE DATE ȘI DETALIILE DE CONTACT
1.1. Controlorul datelor dvs. este C.G.S. Cab Glass Service SRL,Adresa: Drumul Binelui nr. 1A, Complex Horting, Bucuresti, Sector 4. (denumit în continuare „Controlor”).
1.2. Detaliile de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa poștală Andrei, Director general, email: office@geamuriutilaje.ro, Telefon: 0761 781 888
1.3. Administratorul nu a desemnat un Responsabil cu protecția datelor.
2. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA LEGITIMĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o constituie consimțământul dvs. acordat Controlorului de date în sensul articolului 6 (1) (a)
din Regulamentul (CE) Nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) (denumit în continuare „Regulament”).
3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
3.1. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal constă în trimiterea către dvs. a documentelor fiscale pentru închirierea sistemului, a comunicărilor comerciale și alte activități de marketing efectuate de controlorul de date.
3.2. Nu există nicio decizie individuală, automată a Controlorului de date în sensul articolului 22 din regulament.
4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
4.1. Perioada pentru care vor fi stocate informațiile dvs. cu caracter personal de către Controlorul de date este de 3 ani, însă nu mai mult, până la retragerea consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în acest scop).
5. ALȚI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1.1. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate următorilor destinatari. Focus Web Design SRL (administratorul serverului), Urgent Cargus Romania (Firma de transport).
6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE RESPECTIVELE DATE
6.1. În conformitate cu termenii și condițiile stipulate în Regulament, aveți dreptul de a solicita administratorului dvs. accesarea, rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora, dreptul de a face obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.
6.2. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal acordat Controlorului de date.
Totuși, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal bazată pe consimțământul dvs. înainte de retragerea acestuia.
Consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras prin e-mail la adresa office@geamuriutilaje.ro
6.3. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau Regulamentul au fost încălcate, aveți dreptul inter alia de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.
6.4. Nu aveți obligația de a furniza datele dvs. cu caracter personal. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal nu este o cerință contractuală legală și nu este necesară pentru încheierea unui contract.

Acești termeni intră în vigoare începând cu 25. 5. 2018

Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare vă exprimati acordul pentru folosirea cookie-urilor. Politica Cookie
Am inteles